en English
Følg Eiendom Norge

Tags

 • Administrerende direktør
 • Aktiv Eiendomsmegling
 • shremkjvkarsten.onsrdtud@akthhivvb.no
 • 908 40 279
Karsten Onsrud kommenterer boligmarkedet på Østlandet, Vestlandet, Sørlandet og Midt-Norge.

 • Daglig leder
 • Aktiv Eiendomsmegling Kvinesdal/Lyngdal
 • the@aktiv.no
 • 99544665
Torstein Hellestøl kommenterer boligmarkedet i Agderfylkene.

 • Markedetssjef
 • Sørmegleren
 • dag@sormegleren.no
 • 99 09 91 09
Dag Thomassen kommenterer boligmarkedet på Sørlandet.

 • Fagansvarlig
 • Meglerhuset Sædberg AS
 • xdvt gustav@fwsedbnferbbg.no
 • 90784991
Gustav J. Sædberg kommenterer markedet for sjøhytter i Agder-fylkene.

 • Regionssjef
 • EiendomsMegler 1 Kristiansand
 • uoahkm clausal.eqyftqgevaag@emxniu1.cnzvbbno
 • 474 69 636
Claus Eftevaag kommenterer markedet for sjøhytter i Adger-fylkene.

 • Daglig leder
 • DNB Eiendom
 • fnomnejoran.flzeakwvk@dnbekcpqeeiejnhfndom.nqyo
 • 41510212
Jøran Flakk kommenterer markedet for sjøhytter i Agder-fylkene.