en English
Følg Eiendom Norge

Tags

Dreyer besvarer på spørsmål om boligmarkedet, boligprisstatistikken og boligpriser, boligpolitikk og bransjespørsmål.

Lundesgaard besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt praktiske spørsmål om boligprisstatistikken.

  • Regionssjef
  • Eiendomsmegler 1 Rogaland
  • gaglutdhe.rqthexisrbe.xkjaxicolqbssmennj@eaxm1bysrtb.nnaoxg
  • 40855753
Gaute Thise Jacobsen svarer på spørsmål om boligmarkedet i Stavanger og i Rogaland.

  • Regionsleder
  • DnB Eiendom Hordaland
  • lenoifjq.kcsrisastgfiamdn.zsgalzrvpqikmv@dqonbqeeiplencddojsm.hunotl
  • 91344661
Leif Kristian Garvik svarer på spørsmål om boligmarkedet i Bergen og Hordaland.