Følg Eiendom Norge

Jan Håvard Valstad

Analysesjef - EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS

Kontaktperson

  • jaxyn.qzhavzvamgrdxl.vxaalldstqnadvl@ejjm1tumnyl.nheoaa
  • 99503560

Jan Håvard Valstad kommenterer boligmarkedet i Møre og Romsdal og Midt-Norge.