Følg Eiendom Norge

Tags

Lauridsen besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker.

Lundesgaard besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt praktiske spørsmål om boligprisstatistikken.

  • Regionssjef
  • Eiendomsmegler 1 Rogaland
  • gailutqce.qrthwxisrie.sljawrcoyrbsktengd@ejlm1gosrzn.nvlosw
  • 40855753
Gaute Thise Jacobsen svarer på spørsmål om boligmarkedet i Stavanger og i Rogaland.

  • Regionsleder
  • DnB Eiendom Hordaland
  • leghifup.kdrridhstruiaion.iugaygrvwoiksr@dvfnbkkeidbenrodocgm.gunoir
  • 91344661
Leif Kristian Garvik svarer på spørsmål om boligmarkedet i Bergen og Hordaland.