Følg Eiendom Norge

Behov for stabil boliglånsforskrift

Pressemelding   •   sep 10, 2019 12:13 CEST

Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer. Foto: Solfrid Sande

I dag presenterte Finantilsynet sin vurdering og forslag til en ny boliglånsforskrift fra nyttår. 

Ikke uventet la de frem enkelte innstramminger av forskriften, deriblant en ny nasjonal fleksiblitetskvote og reduksjon i maksimal belånsingsgrad.

Støtter nasjonal kvote

- Vi støtter forslaget om en ny nasjonal fleksiblitetskvote i boliglånforskriften, men vi mener det er uklokt å på samme tid å redusere maksimal belåningsgrad fra 5 til 4,5 ganger inntekt. 

- Vi frykter det i kombinasjon vil få en for sterk effekt i utviklingen i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Stabilitet - poeng i seg selv

- Dagens forskrift har fungert godt, og boligmarkedet har det siste halvannet året lagt bak seg den mest moderate prisutviklingen siden 2003. 

- Dette, i kombinasjon med reguleringer av forbrukslån og gjeldsregisteret som implementeres og et høyere rentenivå, gjør at vi mener det ikke bør gjøres for omfattende endringer av boliglånsforskriften. Stabilitet er et poeng i seg selv i denne reguleringen, sier han.

For stram kvote
- Til tross for dette har den regionale differensierte fleksiblitetskvoten i dagens forskrift visse uheldig utslag, og vi støtter en nasjonal kvote. 

- Vi mener likevel å nedjustere kvoten til 5 prosent er for stramt, gitt bankenes mulighet til å bistå førstegangskjøper og kunder i vanskelige livssituasjoner på en god nok måte, avslutter Dreyer.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2018/2019 hadde Eiendom Norge 78 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 805 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 4941 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.