Følg Eiendom Norge

Høy aktivitet i boligmarkedet i oktober

Pressemelding   •   nov 03, 2017 11:05 CET

Boligprisene i Norge sank med 0,2 prosent i oktober 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,4 prosent.

Boligprisene er nå 0,7 prosent høyere enn for et år siden.

- Med en sesongkorrigert vekst i de nasjonale prisene i oktober så utviklet markedet seg sterkere enn forventet. Vi bør se an utviklingen de neste månedene før det konkluderes med at det er begynnelsen på et trendskift, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Høy aktivitet og stor tilbudsside

I oktober ble det solgt 8.452 boliger i Norge, noe som er 8,2 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor.

Hittil i 2017 er det solgt 76.339 boliger, noe som er tilnærmet likt som i 2016.

- Det ble solgt vesentlig flere boliger i løpet av måneden sammenlignet med 2016, mens salgsvolumet hittil i år er på nivå med fjoråret. En årsak til økningen i antall salg i oktober er usikkerheten som har preget boligmarkedet den siste tiden, noe som ført til en kraftig reduksjon av salget i nyboligmarkedet. Det er sannsynlig at mange av dem som vurderer kjøp av nye boliger nå har beveget seg over i bruktboligmarkedet, sier Dreyer.

I oktober ble det lagt ut 9.013 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,4 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Så langt i år er det lagt ut 88.875 boliger for salg i Norge, noe er 8,1 prosent flere likt sammenliknet med 2016.

- Det er blitt lagt ut mange boliger for salg i løpet av måneden, og utbudet av boliger har økt i løpet av oktober over store deler av landet. Salgsvolumet akkumulert er på nivå med fjoråret, mens tilbudssiden er betydelig høyere. Vi ser tendenser til at økningen i tilbudssiden moderer seg i de største byene. Det blir derfor ekstra spennende å se hvor mye av tilbudssiden som vil bli tatt unna før nyttår, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 40 dager å selge en bolig i oktober 2017, noe som er seks dager mer enn i oktober 2016. Raskest salgstid hadde Fredrikstad med 16 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 73 dager.

- Salgstiden øker i landet under ett, og den har i løpet av året økt særlig i de tre største byene, noe som er naturlig tatt i betraktning den betydelige økningen i tilbudssiden nettopp her, sier Dreyer.

Regional prisutvikling

Det er metodiske forskjeller i beregningene av den nasjonale og de regionale indeksene. Bakgrunnen er at det ikke er nok antall transaksjoner i de regionale markedene til å ha en metodisk beregning lik den nasjonale indeksen. Det betyr at den nasjonale indeksen og de regionale indeksene ikke er direkte sammenlignbare på månedsbasis.

Den sterkeste prisutviklingen i oktober hadde Moss med en oppgang på 0,4 prosent. Svakest prisutvikling hadde Oslo med en nedgang på 1,8 prosent.

12 måneders veksten fortsetter å svekke seg vesentlig. Sterkest 12 måneders vekst hadde Moss med en oppgang på 9,2 prosent. Svakest utvikling hadde Oslo med en nedgang på 2,8 prosent.

- 12 måneders veksten er negativ i flere av de største byene i Norge, og stadig flere regioner har en negativ utvikling i prisene. Vi forventer at denne trenden vil vedvare også i november og desember, men noe mer moderat enn det vi har sett de siste månedene, sier Dreyer.

- Det er for tiden stor usikkerhet knyttet til utviklingen i boligmarkedet og hvor sterk nedgangen faktisk vil bli. Til tross for prisnedgangen holder omsetningen seg stabil i bruktboligmarkedet, noe som er positiv for boligmarkedet i seg selv og norsk økonomi, avslutter Dreyer.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.