Følg Eiendom Norge

Moderat boligprisutvikling i Bergen

Pressemelding   •   jan 06, 2020 11:00 CET

Foto: Solfrid Sande

Boligprisene sank med 1,2 prosent i Bergen i desember. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent.

Bergen har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Stavanger (-0,2 prosent) og Trondheim (-0,1 prosent), men svakere enn i Oslo (+0,7 prosent).

I Bergen har boligprisene steget med 2,7 prosent i 2019. Det er svakere enn i Oslo (+5,5 prosent), men sterkere enn i Trondheim (+1,3 prosent) og Stavanger (-2,7 prosent).

Det har i desember blitt solgt 154 boliger i Bergen. Det er 13 prosent færre sammenliknet med tilsvarende måned i 2018. I 2019 ble det solgt 6240 boliger. Det er 0,2 prosent færre enn i 2018.

Det har i desember blitt lagt ut 161 boliger for salg i Bergen. Det er tilnærmet likt som tilsvarende måned i 2018. I 2019 ble det lagt ut 6851 boliger. Det er 2,0 prosent færre enn i 2018.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 55 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 71 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Bergen koster nå kroner 2.955.981,-

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podcast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2018/2019 hadde Eiendom Norge 78 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 805 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 4941 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.