Følg Eiendom Norge

Moderat boligprisutvikling i desember

Pressemelding   •   jan 06, 2016 15:19 CET

Boligprisene steg med 3,1 prosent i januar 2016.

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,1 prosent fra forrige måned.

Boligprisene steg i gjennomsnitt med 7,2 prosent fra 2014 til 2015.

– Boligmarkedet utviklet seg i desember som normalt for måneden, og bekrefter trenden med svakt synkende priser gjennom høsten 2015. For 2015 endte vi på en gjennomsnittlig prisvekst på 7,2 prosent, noe som er sterkere enn hva de fleste spådde ved inngangen av året. Det lave rentenivået har trolig hatt vesentlig betydning for utviklingen. Til tross for de svakere utsiktene for norsk økonomi, tror vi det lave rentenivået vil bli en viktig faktor også i 2016, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 2.960 bruktboliger i desember, en nedgang på 6,1 prosent sammenlignet med desember 2014. I 2015 ble det solgt 88.283 boliger, noe som er 3,7 prosent flere enn i 2014.

– Det ble solgt noe færre boliger i desember sammenlignet med i 2014, men historisk er volumet for normalt å regne. For året under ett har det aldri blitt solgt flere boliger enn i 2015, sier Dreyer.

Ved utgangen av desember var det 9.382 boliger til salgs, noe som er 1,9 prosent flere enn for ett år siden.

Det tok i gjennomsnitt 54 dager å selge en bolig i desember mot 48 dager i desember 2014. Lavest salgstid var det i Oslo og Bergen der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 24 og 29 dager å selge en bolig. Av de større byene, tok det lengst tid i Stavanger og Kristiansand med henholdsvis 67 og 70 dager.

– Antall boliger for salg er normalt for årstiden i de fleste regioner med unntak av Oslo-området og Stavanger, hvor det er henholdsvis liten og stor tilbudsside. Den økte salgstiden viser at boliger som har ligget lenge er blitt solgt i løpet av måneden. Vi forventer at det kommer mange boliger ut på markedet i januar, men spenningen er knyttet til hvor stor tilbudssiden blir i Oslo-området hvor presset er stort, sier Dreyer.

Alle byer opplevde boligprisnedgang i desember. Størst nedgang var det i Stavanger der boligprisene sank med 1,3 prosent i desember. I Oslo sank prisene med 0,2 prosent.

Sterkest prisutvikling i 2015 hadde Oslo og Hamar med en 12 måneders vekst fra desember 2014 til desember 2015 på henholdsvis 9,5 prosent og 7,6 prosent. Svakest utvikling hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 5,3 prosent og 4,3 prosent fra desember 2014 til desember 2015. For hele landet var 12 måneders prisvekst på 5,0 prosent.

– Sett året under ett er de regionale forskjellene i det norske boligmarkedet svært tydelige, hvor Oslo og Stavanger er ytterpunktene, mens de øvrige store byene har en mer moderat prisvekst. I 2016 forventer vi at dette utviklingstrekket vil forsterke seg ytterligere, avslutter Dreyer.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Leif J. Laugen, styreleder, mobil 992 40 690

For praktiske spørsmål:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Om Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.