Følg Eiendom Norge

Moderat boligprisutvikling i Trondheim

Pressemelding   •   nov 05, 2019 11:00 CET

Trondheim ved Nidelven. Foto: Solfrid Sande.

Boligprisene i Trondheim sank med 0,4 prosent i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner forble prisene uendret.

Trondheim har hatt en svakere sesongkorrigert prisutvikling enn i Bergen (+1,5 prosent), men sterkere enn i Oslo (-0,3 prosent) og Stavanger (-0,8 prosent).

De siste tolv månedene har prisene i Trondheim steget med 0,2 prosent. Byen har en svakere 12 måneders vekst enn i Oslo (+3,8 prosent) og Bergen (+3,6 prosent), men sterkere enn i Stavanger (-2,3 prosent).

Det har i oktober blitt solgt 479 boliger i Trondheim. Det er 13,5 prosent flere sammenliknet med tilsvarende måned i 2018. Hittil i år er det solgt 4843 boliger. Det er 1,6 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Det har i oktober blitt lagt ut 465 boliger for salg i Trondheim. Det er tilnærmet likt som oktober måned i 2018. Hittil i år er det lagt ut 5220 boliger. Det er 1,2 prosent færre sammenliknet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 48 dager. Det er tregere enn i landet for øvrig, der gjennomsnittlig salgstid var 47 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.100.000,-

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podcast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2018/2019 hadde Eiendom Norge 78 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 805 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 4941 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.