Følg Eiendom Norge

Moderat boligprisutvikling i Trondheim

Pressemelding   •   jul 03, 2020 11:00 CEST

Foto: Solfrid Sande.

Boligprisene i Trondheim sank med 0,1 prosent i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent.

Trondheim har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+1,7 prosent), Bergen (+1,7 prosent) og Stavanger (+0,6 prosent).

De siste tolv månedene har prisene i Trondheim steget med 1,8 prosent. Byen har en svakere 12 måneders vekst enn i Oslo (+5,4 prosent) og Bergen (+5,1 prosent), men sterkere enn i Stavanger (-0,5 prosent).

Det har i juni blitt solgt 623 boliger i Trondheim. Det er 12,4 prosent flere sammenliknet med tilsvarende måned i 2019. Hittil i år er det solgt 2809 boliger i Trondheim. Det er 7,6 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i juni blitt lagt ut 610 boliger for salg i Trondheim. Det er 1,4 prosent færre sammenliknet med tilsvarende måned i 2019. Hittil i år er det lagt ut 3037 boliger til salgs i Trondheim. Det er 7,7 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 42 dager. Det er raskere enn i landet for øvrig, der gjennomsnittlig salgstid var 50 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.168.340,-

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podcast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.