Følg Eiendom Norge

Nedgang i boligprisene i Stavanger

Pressemelding   •   apr 03, 2020 11:00 CEST

Foto: Solfrid Sande

Boligprisene i Stavanger sank med 0,4 prosent i mars. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,8 prosent.

Stavanger har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Trondheim (-1,7 prosent), Oslo (-1,5 prosent), og Bergen (-1,3 prosent).

I Stavanger har boligprisene sunket med 2,8 prosent de siste tolv månedene. Det er svakere enn i Oslo (+2,9 prosent), Bergen (+1,1 prosent) og Trondheim (+0,3 prosent).

Det har i mars blitt solgt 329 boliger i Stavanger Det er 16,1 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2019. Hittil i år er det solgt 1091 boliger i Stavanger. Det er 5,5 prosent færre enn tilsvarende periode i fjor.

Det har i mars blitt lagt ut 429 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 27,2 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2019. Hittil i år er det lagt ut 1236 boliger i Stavanger. Det er 12,9 færre enn tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 74 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 51 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.119.612,-

NB: Fra januar 2020 inngår kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg i Stavanger-indeksen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter: @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podcast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.