Følg Eiendom Norge

Nye boligannonser på Finn.no fra 1. oktober

Pressemelding   •   sep 28, 2018 09:00 CEST

Boligannonsene på FINN blir endret fra 1. oktober 2018, etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Målet er at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen.

- Årsaken til omleggingen er at Forbrukertilsynet har påpekt at dagens praksis med tilsynelatende komplett og tidvis ubalansert tekst i boligannonsene er i strid med markedsføringsloven, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Ambisjonen er at den nye annonsen skal være mer oversiktlig for å gi kjøper et raskt overblikk om eiendommen er interessant, samtidig som det skal være tydelig hvor man finner komplett informasjon om boligen.

Skille mellom annonse og salgsoppgave

- Vi vet med bakgrunn i undersøkelser, som blant andre Forbrukerrådet har utført, at for få setter seg grundig inn i salgsoppgaven. Et tydeligere skille mellom annonse og den juridisk bindende informasjonen i salgsoppgaven er et av flere tiltak for å bidra til en enda tryggere bolighandel i Norge, sier Dreyer.

- Informasjonen fra FINN-annonsen skal gi boligkjøper et grunnlag for å vurdere om man vil gå på boligvisning eller ikke. Vi vet at boligkjøper i snitt ser på 364 boliger før de kjøper, og vi ønsker ikke å bidra til at interessenter drar på feil visning basert på manglende relevant informasjon i annonsen, sier Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom.

Samtidig understreker Høvås at det skal være enkelt å finne utfyllende informasjon.

- Gjennom eiendomsmeglernes boligannonser på FINN skal det komme tydelig frem at annonsen ikke er komplett, og både vi og eiendomsmeglingsforetakene har lagt til rette for at salgsoppgaven er lett tilgjengelig, fortsetter Johan Fredrik Høvås.

Tryggere bolighandel

- Komplett informasjon om boligen som selges vil fra 1. oktober være å finne på de respektive eiendomsmeglerforetakenes hjemmeside ett klikk unna annonsen på FINN, sier Dreyer.

- Ambisjonen med denne løsningen er å stimulere til at interessenter skal lese all relevant informasjon om boligen som selges, noe som vi tror vil resultere i en tryggere bolighandel ved at uenighet i etterkant av boligkjøp reduseres, avslutter han.

De viktigste endringene sammenlignet med dagens annonse:

  • FINN-annonsen får en begrenset tekstdel med balansert informasjon om boligen.
  • Lengden på overskriften reduseres.
  • Tydelig tekst som informerer om at annonsen ikke er komplett.
  • Tydelig link til komplett informasjon på eiendomsmeglingsforetakets hjemmeside.
  • Interessenter skal kunne lese komplett digital salgsoppgave uten å legge igjen kontaktinformasjon. Hvis salgsoppgaven i tillegg skal kunne lastes ned/sendes så har foretakene mulighet for å kreve kontaktinformasjon.

For ytterligere kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, mobil 907 24 999

Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, mobil 90144270

Om Eiendom Norge:

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2017/2018 hadde Eiendom Norge 78 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 784 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 96 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2017 139 487 transaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Eiendom Norge har som mål å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.