Følg Eiendom Norge

Oppgang i boligprisene i første kvartal

Pressemelding   •   apr 15, 2020 11:00 CEST

Foto: Solfrid Sande

- Eiendom Norges regionsrapporter for første kvartal 2020 viser en moderat oppgang i boligprisene i de fleste områdene i landet. Dette er normalt for årets første kvartal, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for første kvartal 2020 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner.

- Sterkest utvikling i første kvartal hadde Kristiansund med en oppgang på 4,1 prosent, mens Vefsn hadde svakest utvikling med en nedgang 1,3 prosent, sier Lundesgaard.

- Boligprisene stiger normalt i første kvartal og det var tilfelle også i år i de fleste områder i Norge. Den negative utviklingen vi observerte i boligmarkedet i siste halvdel av mars med fallende priser og lavere transaksjonsvolum er ikke synlig i disse kvartalstallene, sier Lundesgaard.

- Dette skyldes at volumet solgt i kvartalets siste uker etter korona er lite sammenlignet med totalen i kvartalet. Man må derfor behandle tallene med en viss varsomhet som en indikator for markedsutviklingen, avslutter Lundesgaard.

Ytterligere informasjon:

Last ned rapporter her.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

For kommentarer og informasjon:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87.

Vi oppfordrer media til å benytte våre lokale pressekontakter.

Finn lokal pressekontakt her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.