Følg Eiendom Norge

Positiv plattform for eiendomsmeglingsbransjen

Pressemelding   •   jan 15, 2018 08:38 CET

Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

- Det er positivt at regjeringen fortsetter det boligpolitiske arbeidet fra 2013, og vi spesielt glade for at forenkling av eiendomsmeglingsloven er nevnt spesielt, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

Søndag 14. Januar 2018 presenterte Frp, Høyre og Venstre at de er kommet til enighet om en politisk plattform for en borgerlig regjering.

– Det er positivt at regjeringen fortsetter det boligpolitiske arbeidet de begynte med i 2013. De har på levert på mye av hva de lovet i Sundvolden-plattformen og bygger videre på dette i Jeløya-plattformen med Venstre med på laget.

– Boligpolitikk er sektorovergirpende, og det oppløftende å se at bolig gjennomsyrer plattformen. Det er fortsatt mange grep som kan tas for å skape et mer velfungerende boligmarked i Norge med eksempelvis forbrukerpolitikk, gjennomføring av kommune- og regionsreformen, samferdsel og aralplanlegging med mer, sier administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge

Eiendomsmegling og forbrukerpolitikk

– Vi spesielt glade og beæret for at forenkling av eiendomsmeglingsloven er nevnt spesielt. Det er sak vi har jobbet intenst med gjennom hele forrige stortingsperiode, og vi allerede fått gjennomslag i enkelte forenklinger, samtidig som det varslet en større gjennomgang av lovverket, sier Dreyer.

Forbrukerpolitikk har også satt sitt preg på plattformen flere steder, og regjeringen sier den vil styrke forbrukernes interesser og de profesjonelle aktørenes ansvar i bolighandelen.

– Vi imøteseer regjeringens ambisjoner på dette området. De har allerede igangsatt arbeidet med en stortingsmelding om forbrukerpolitikk i Barne- og likestillingsdepartemenet, og Justisdepartementet har nylig utlyst en høring om regulering av takseringsbransjen, sier Dreyer.

Boligbeskatning

– Eiendom Norge støtter de borgerlige partienes linje at bolig og fritidseiendom ikke er skatteobjekter og vi deler ambisjonen om begrense kommunenes mulighet til å innkreve kommunal eiendomsskatt.

– Imidlertid er det et behov for modernisering av beskatningen av bolig og eiendom i Norge, og det er nødvendig å gjennomgå helheten i beskatningen gjennom kommunal eiendomsskatt, dokumentavgift og formuesskatt.

Dreyer mener det er synd at Frp ikke har fått gjennomslag for å gjøre noe med dokumentavgiften, som de har programfestet å fjerne.

– Dokumentavgiften er både urettferdig og usosial, og det er på høy tid å gjøre noe med den, sier Dreyer.

Kreditt og samordning utelatt

– Klok av skade fra 2013 har partiene unngått å ta for seg regulering av kreditt til boligmarkedet i plattformen. Dette er ikke bare et delikat tema, og da særlig for Frp som fikk ansvaret for å innføre en boliglånsforskrift, men det har også vidtgripende konsekvenser for dynamikken i boligmarkedet og finansiell stabilitet. I så måte er det kanskje fornuftig at de holder seg til generelle formuleringer om et velfungerende kreditt-markedet, sier Dreyer.

– I 2013 var av flytting av boliglover og samordning av boligpolitikken et viktig tema. Det er ikke omtalt i Jeløya-plattformen, selv om det etter vårt syn fortsatt er behov for mer samordning. Det er rom for ytterligere styrking av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som boligdepartement med overføring av boliglover særlig fra Justisdepartemenet, avslutter Dreyer.

Les Eiendom Norges bransje- og boligpolitiske program 2017-21 her.