Følg Eiendom Norge

PRESSEINVITASJON: Boligdebatt på Arendalsuka 14. august kl. 1300 - Hvordan senke terskelen for å bli boligeier?

Pressemelding   •   aug 10, 2018 09:30 CEST

Fra venstre: Erling Røed Larsen (Eiendomsverdi), Karin Andersen (SV), Sivert Bjørnstad (Frp), Mudassar Kapur (H), Rigmor Assrud (Ap) og Christian V. Dreyer (Eiendom Norge).

Eiendom Norge inviterer pressen til boligdebatt på Arendalsuka om skattesystem, finanspolitikk og boligmarked.

TEMA: Den norske boligmodellen i fremtiden: Hvordan senke terskelen for å bli boligeier?

TID: Tirsdag 14. august 2018 kl. 13.00 til 14.00.
STED: Madam Reiersen, Arendal.

Bakgrunn

Den norske boligmodellen er en suksesshistorie: 8 av 10 nordmenn eier til en hver tid sin egen bolig.

Bolig er en pilar i det norske velferdssamfunnet ved siden av helse, utdanning og arbeid.

Fordelene av selveie kan ikke undervurderes: Det har positiv effekt på sparing, deltagelse i arbeidslivet, produktivitet og fordeling.

I generasjoner er det blitt lagt til rette for selveiermodellen gjennom moderat boligbeskatning og fradragsrett for gjeldsrenter. For 2018 er subsidiene gjennom lav formueskatt og fravær av gevinstbeskatning anslått til cirka 50 milliarder. I tillegg kommer rentefradraget.

Til tross for lav boligbeskatning har skattetrykket på bolig økt de senere årene grunnet mer presis likningsberegning og større boligverdier. Dessuten har inndrivingen av dokumentavgift og utskrivningen av kommunal eiendomsskatt vokst markant det siste tiåret.

På samme tid har førstegangskjøpere i takt med den sterke utviklingen i norsk økonomi på 2000-tallet blitt yngre. Likevel er mange bekymret for fremtiden til den norske boligmodellen og muligheten for å bli boligeier på grunn høye boligprisene og begrensningene boliglånsforskriften setter for å kunne få boliglån.

Man må være litt «rik» for å kunne få boliglån og få glede av skattesubsidiene for boligeiere. Det utfordrer legitimiteten til dagens modell.

Vi tar debatten og stiller spørsmålene:

  • Hvilke politiske grep må til for å bevare den norske boligmodellen?
  • Trenger vi en reform av norsk boligbeskatning som både tar hensyn til finansiell stabilitet, fordeling og eierlinjen?
  • Hva kan gjøres for å tilrettelegge for enda raskere, billigere og bedre boligbygging?
  • Hvilken rolle skal Husbanken spille for fremtidens boligmodell?
  • Og: Trenger vi en tredje offentlig boligsektor i Norge ala våre naboland?

Innledninger ved:

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge om politikk for førstegangskjøpere.

Professor og forskningssjef Erling Røed Larsen i Eiendomverdi AS om tilgangen til boligmarkedet for befolkningen med gjennomsnittlige inntekter.

Paneldebatt med:

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp)

Stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H)

Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap)

Stortingsrepresentant Karin Andersen (Sv)

Ordstyrer: Kommunikasjonsjef Erik Lundesgaard (Eiendom Norge)

Arrangementet vil også bli strømmet på nettside og på Facebook.

Meld deg på arrangementet her

Om Eiendom Norge:

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Eiendom Norge hadde ved årsskiftet 78 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 784 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 96 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2017 omlag 140 000 transaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Vi har som mål å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.