Følg Eiendom Norge

PRESSEINVITASJON: Eiendom Norge konferansen 2019 den 28. mars

Pressemelding   •   mar 22, 2019 11:01 CET

Pressen inviteres til Eiendom Norge konferansen 2019.

Tid: Torsdag 28. mars 2019 fra kl. 0830 til 1600.

Sted: Hotel Christiania Teater.

Adresse: Stortingsgaten 16, 0161 Oslo

På årets konferanse kommer blant andre:

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H): Statsråden kommer for å foredra om regjeringens boligstrategi.

Boligministerens foredrag vil bli etterfulgt av boligpolitisk debatt. Hvordan skaper vi et mer velfungerende boligmarked? Og hva bør Stortinget gjøre med regjeringens radikale forslag til endringer i avhendingslova?

I panelet stiller stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H), byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap), stortingsrepresentant Karin Andersen (Sv) og stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp). 

Landsjef for Norge, Jacques Miniane, Det internasjonale pengefondet (IMF): Hvert år lager IMF en rapport om tilstanden i norsk økonomi. I 2018 trakk de igjen frem husholdningsgjeld og boligmarkedet som den største risikoen i norsk økonomi. Miniane kommer for å presentere IMFs vurderinger.

Forskningssjef og professor Erling Røed Larsen og forsker André K. Anundsen: I høst bevilget regjeringen penger til et nytt nasjonalt boligmarkedsforskningssenter. Røed Larsen og Anundsen fra det nyetablerte senteret Housing Lab ved Oslo Met kommer for å presentere smakebiter av fersk forskning og planene for senteret.

Se fullstendig program for konferansen her.

Vel møtt!

Hilsen Eiendom Norge

For presseakkreditering kan registreringsskjema benyttes her eller kontakt kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard på telefon 95 88 19 87.

Om Eiendom Norge konferansen:

Den årlige Eiendom Norge konferansen er eiendomsmeglingsbransjens viktigste møteplass, hvor aktuelle tema innen samfunnsliv, økonomi, politikk, eiendom og digitalisering behandles.

Om Eiendom Norge

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2018/2019 hadde Eiendom Norge 78 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 805 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.