Følg Eiendom Norge

STATSBUDSJETTET 2018: Større usikkerhet enn på lenge om boligmarkedets utvikling

Pressemelding   •   okt 12, 2017 11:02 CEST

I dag la finansminister Siv Jensen (Frp) frem statsbudsjettet for 2018. 

-  Det er større usikkerhet enn på lenge i boligmarkedet, noe som også beskrives i statsbudsjettet som noe som kan dempe aktiviteten i norsk økonomi, hvis husholdningene strammer inn på forbruket. Regjeringen skriver at det primært er økt boligbygging som har bidratt til svekkelsen av boligprisene, selv om de åpner for at boliglånsforskriften også kan ha bidratt til nedgangen. Etter vårt syn har boliglånsforskriften fått en sterk effekt i boligmarkedet. Hvis boligprisfallet tiltar må regjeringen revurdere boliglånsforskriften, da et sterkt boligprisfall kan få negativ effekt på norsk økonomi, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

-  Til tross for at bruken av oljepenger er lavere enn hva vi har sett de siste årene bevilges det mer penger til samferdsel. Økte bevilgninger til samferdselsektoren er positivt etter flere tiår med prioritering av lite samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer. Økt satsing på samferdsel er godt nytt for boligmarkedet og bidrar til å skape mer funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier Dreyer.

- Det er positivt at regjeringen fortsatt vil skjerme primærboligen for beskatning. Vi savner imidlertid en fjerning av dokumentavgiften og den kommunale eiendomskatten, som samlet utgjør en stor del av boligbeskatningen i Norge. Her forventer vi at Frp ikke glemmer at de har lovet å fjerne både eiendomskatt og dokumentavgiften i sitt partiprogram for 2017-21, sier Dreyer.

- Selv om vårt primære ønske er at bolig og eiendom skal beskattes gjennom formuesskatten, er det positivt at regjeringen halverer kommunenes mulighet til å heve satsen fra år til år. De siste årene har vi sett at enkelte kommuner har skrudd opp den kommunale eiendomsskatten kraftig på kort tid, så dette er en kjærkommen omlegging, sier Dreyer.

- Regjeringen foreslår en reduksjon i bevilgningen til studentboliger fra 2500 til 2200 enheter. Det er synd regjeringen reduserer antallet i 2018, men det viktigste er at studentboligene kommer der behovene er størst, avslutter Dreyer.

Ta kontakt for ytterligere kommentarer.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Eiendom Norge hadde ved årsskiftet 81 eiendomsmeglingsforetak og 751 kontorer/filialer som medlemmer. Disse foretakene har omlag 4476 ansatte.

Medlemmene står for cirka 96 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2016 omlag 131 706 transaksjoner.

Av eiendommene som relaterer seg til bolig og fritid så representerer det cirka 96 % av salg gjennom eiendomsmegler. Næring, prosjekt og utleie er vanskeligere å måel, men vi antar tett opp til 100 % dekning på prosjekt og utleie.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Vi har som mål å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

Organisajonen ble stiftet 4. april 2001 under navnet Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).