Følg Eiendom Norge

Sterkt skift i boligmarkedet i 2017

Pressemelding   •   jan 15, 2018 10:00 CET

- Fylkesboligprisstatistikken for 4. kvartal 2017 viser i de fleste områder et betydelig skift i boligprisutviklingen sammenlignet med 2016. Men enkelte kommuner i randsonen av Oslo har fortsatt sterk vekst i prisene, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

Eiendom Norges slipper i dag Fylkesboligprisstatistikken for fjerde kvartal 2017 og året under ett.

Fylkesrapportene med oversikt over boligprisutviklingen i alle norske fylker og de fleste kommuner er nå tilgjengelig for våre medlemmer og abonnementer på eiendomnorge.no.

- Boligprisveksten i 2016 var historisk sterk over store deler av landet, så det er et sunnhetstegn at veksten i 2017 har kommet ned. Utviklingen i fjor illustrerer hvor fort boligmarkedet kan snu, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

I Oslo og Akershus har omslaget vært sterkest, og i hovedstaden har tolvmånedersveksten i alle bydeler falt med over 20 prosent poeng. Ved siden av Oslo har Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Troms nå negativ vekst i boligprisene.

Etter Oslo var utviklingen i 2017 svakest i Hordaland. I Os falt eksempelvis boligprisene med 6,4 prosent. Også i Rogaland endte de fleste kommuner med en svak negativ utvikling. Unntaket var Karmøy som fikk en vekst på 3,4 prosent.

- Mange kommuner i randsonen av Oslo har fortsatt sterk vekst. Holmestrand og Hurum i Buskerud er sterkest i landet i 2017 med en oppgang på henholdsvis 11,3 og 11,2 prosent. På plassene etter følger Stange (9,6), Rygge (9,4), Askim (9,3), Røyken (9) og Ringerike (8,9), sier Lundesgaard.

- Det er kommuner i Østfold, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland med rimelige boligpriser og akseptabel pendleravstand til Oslo som skiller seg ut når vi summerer året under ett. Det er trolig at disse kommunene tiltrekker seg kjøpere fra mer sentrale områder på Østlandet, avslutter Lundesgaard.

NB! Vi gjør oppmerksom på at Eiendom Norge legger om våre boligprisstatistikker i 2018.

Fra og med januar vil et flertall av de områdene vi presenterer statistikk for på månedsbasis, deriblant bydelene i de store byene, kun bli presentert i syv nye kvartalsvise regionsrapporter.

Les mer endringen av boligprisstatistikken her.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned her. (NB: krever abonnement).

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer og informasjon:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

Peder Eckblad Tollersrud, kommunikasjonsmedarbeider, mobil 97 19 43 92

Vi oppfordrer media til å benytte våre lokale pressekontakter.

Finn lokal pressekontakt her.

Om Eiendom Norges Fylkesboligprisstatistikk

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Fylkesboligprisstatistikken bygger på samme datagrunnlag som boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i fylkesrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.