Følg Eiendom Norge

Svak boligprisutvikling i november

Pressemelding   •   des 05, 2017 11:15 CET

Boligprisene i Norge sank med 1,1 prosent i november 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,4 prosent.

Boligprisene er 0,5 prosent lavere enn for et år siden.

- Selv om boligprisene normalt faller i november, så var det et større fall enn normalt i år. Alle fylkene hadde nedgang i prisene sist måned, men det er i de største byene vi ser den svakeste utviklingen. Det er nå negativ 12 måneders vekst i stadig flere byer, og det er en trend vi forventer vil vedvare og sannsynligvis forsterke seg i månedene fremover, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Fortsatt stor tilbudsside

I november ble det solgt 7.171 boliger i Norge, noe som er 1,8 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor.

Hittil i 2017 er det solgt 83.644 boliger, noe som er tilnærmet likt som i 2016.

- Til tross for prisfallet vi har sett i det norske boligmarkedet gjennom store deler av 2017 holder aktiviteten seg på nivå med 2016, noe som vitner om et velfungerende boligmarked, sier Dreyer.

I november ble det lagt ut 6.786 boliger til salgs i Norge, noe som er 10,5 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Så langt i år er det lagt ut 95.847 boliger for salg i Norge, som er 8,4 prosent flere sammenliknet med 2016.

- Vi har fra og med våren 2017 hatt en betydelig økning i tilbudssiden, og da særlig i Oslo, Bergen og Trondheim. Det er også i november måned lagt ut markant flere boliger for salg i Norge, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 46 dager å selge en bolig i november 2017, noe som er ti dager mer enn i november 2016. Raskest salgstid hadde Drammen med 25 dager og tregest salgstid hadde Ålesund med 67 dager.

- Salgstiden øker i landet under ett, og den har i løpet av året økt særlig i de tre største byene, noe som er naturlig tatt i betraktning den betydelige økningen i tilbudssiden her, sier Dreyer.

Regional prisutvikling

Den sterkeste prisutviklingen i november hadde Hamar og Haugesund med en flat utvikling. Svakest prisutvikling hadde Ålesund med en nedgang på 1,5 prosent.

12 måneders veksten fortsetter å svekke seg vesentlig. Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad med en oppgang på 7,7 prosent. Svakest utvikling hadde Oslo med en nedgang på 4,4 prosent.

- Det er en negativ 12 måneders vekst i de tre største byene, og det har vært en tydelig fallende tendens i disse byene gjennom det meste av året. I tillegg har stadig flere områder en negativ utvikling i prisene. Vi forventer at denne utviklingen vil vedvare også i desember og inn i de første månedene i 2018, sier Dreyer.

- Det er fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen i boligmarkedet. Til tross for negativ prisutvikling så har det blitt solgt mange boliger de siste månedene. Dette kan være et signal på at vi er inne i en priskorreksjon og ikke et langvarig fall i boligprisene i Norge, avslutter Dreyer.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.