Følg Eiendom Norge

Uklokt av Finanstilsynet

Pressemelding   •   sep 28, 2020 09:46 CEST

Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen. Foto. Johnny Vaet Nordskog

- Å stramme kraftig inn på boliglånsforskriften nå er uklokt på grunn av koronasituasjonen og for tilgangen til boligmarkedet for folk med normale inntekter, sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen.

Finanstilsynet kom i dag med sin evaluering og råd om ny boliglånsforskriften fra 1. januar 2021. 

Det foreslås at maksimalgrensen for låntakerens samlede gjeld reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt ved yting av nye lån. 

Fleksibilitetskvoten for boliglån foreslås redusert fra 10 prosent (8 prosent i Oslo) til 5 prosent. 

Vil svekke eierlinjen og gi prispress 

- Vi er skuffet over Finanstilsynets forslag, og etter vårt skjønn kan ikke dette forstås som annet enn et forhandlingsutspill, da det er mer eller mindre det samme som de foreslo ved sist runde, sier EIendom Norge-direktør Henning Lauridsen.

- Både reduskjonen av gjeldsgraden og fleksibilitetskvoten møtte sterk og berettiget motstand fra de fleste aktører i 2019. Vi synes det er oppsiktsvekkende at Finanstilsynet ikke har tatt til seg kritikken om at en slik innstramming både kan svekke eierlinjen kraftig og faktisk øke boligprisene fordi det vil svekke boliginvesteringene, sier han.

Egen regler for førstegangskjøpere

For de med normale inntekter i Norge er det egenkapitalkravet og stresstesten om å kunne tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng som er særlig hemmede for å kunne få boliglån og bli boligeier.

- Når boliglånsforkskriften trolig er kommet for å bli, må vi skape en innretning i forskriften for å kunne opprette muligheten til å bli boligeier i Norge, sier Lauridsen.

- Vi mener det bør etableres unntak i forskriften for førstehjemslån. Førstegangskjøpere med betjeningsevne må kunne gis boliglån uten egenkapital og stresstest på 5 prosent, hvis de binder renten. Slik kan vi fortsatt sikre at folk med vanlig inntekter kan få boliglån. 

- Dette er vesentllig for å sikre legitimiteten til de subsiene til boligeierne og eierlinjen, avslutter han.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.