Følg Eiendom Norge

Vanskeligere å få boliglån

Pressemelding   •   sep 08, 2016 11:32 CEST

- Finanstilsynets forslag til innstramminger av boliglånsforskriften vil få effekt på utlån til bolig, sier Eiendom Norges administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer.

I dag publiserte Finanstilsynet sin forslag til innstramninger av boliglånsforskriften som ble innført som en tidsbregrenset forskrift sommeren 2015.

- Dagens forskrift legger allerede ganske sterke begrensninger på boliglån, men likefullt gir dagens ordning bankene en viss fleksibilitet til å utvise skjønn. Tilsynet foreslår nå å fjerne all denne fleksibiliteten, gjennom å oppheve denne passusen i forskriften. I tillegg vil de innføre et forbud mot lån som overstiger kundens brutto årsinntekt med 500 prosent. Det vil uten tvil gjøre at mange som får boliglån etter dagens regler ikke vil få det etter 1. januar 2017, sier Dreyer.

- Det norske boligmarkedet består av mange ulike markeder og disse innstramningene vil virke for alle lånetakere. Det synes som om disse reglene først og fremst er ment for å stagge boligprisveksten på Østlandsområdet. Det må utvises ulikt bankskjønn i ulike boligmarkeder, sier Dreyer.

- For finansminister Siv Jensen (Frp) vil det bli en utfordring å fatte en beslutning om innstramming av forskriften, fordi regjeringen har bundet seg til følgende formulering i regjeringensplattformen fra 2013 «Regjeringen vil praktisere egenkapitalkravet på en fleksibel måte slik at det hensyntar boligkjøpers betalingsevne». Innfører Jensen de foreslåtte endringene vil hun bryte med dette løftet og fjerne all fleksibiliteten finansministeren i et brev til tilsynet i februar 2014 etablerte, avslutter Dreyer.